Zsigó Zsaklin

A kastély

Hollósi nyomozó éppen a Sári-villa felé tartott lovas kocsival. Éppen szünetet akart tartani a munkájában, mert már vagy 5 éve egyhuzamban csak dolgozott. Egy irodában munkálkodott, de mikor felajánlották neki, hogy nyomozzon terepen, és ne  a bizonyítékokat elemezze szívesen elvállalta a feladatot. Alig várta, hogy bebizonyítsa a nagyképű  főnökének,hogy 2 nap alatt megoldja az ügyet. Egy jegyes pár a Sári villában szerette volna megtartani a menyegzőt. Csütörtökön oda is utaztak a násznéppel, de pénteken meggyilkolták brutálisan a mennyasszony gyámját. Az esküvőt elhalasztja a pár. Már majdnem odaértek, gondolta még utoljára megnézi az aktát.  Az áldozat neve Szabó István, 43 éves volt. A halál beállta és oka este 8 órakor történt  , megfojtották,és kizsigerelték.


***************


A villa régi és gyönyörű  volt, szecessziós stílusban épült. A bejárót végig övezték a fák. Tavasz volt éppen, ekkor nyíltak a legszebb virágok a környéken, a fák lombjai pedig gyönyörű szép zöld árnyalatokban pompáztak.   Itt is tölthetné a szabadságát gondolta a nyomozó. Hangulatos hely volt meg sem látszott rajta, hogy egy ember életét vesztette ezen a varázslatos helyen. Az épület előtt egy kalapos úr várta, nem lehetett a vőlegény hiszen eléggé idősnek tűnt. Mély levegőt vett, és kiszállt a kocsiból.
-Szép jó napot!- üdvözölte a férfit. - Hollósi nyomozó vagyok, engem rendeltek ki az ügy kapcsán.
-Már vártuk magát. Vácz László vagyok, a vőlegény édesapja.
-Szép időnk van! Lehetne egy kérésem Vácz úr?
-Persze nyomozó.
- Össze hívná nekem a násznépet a hallban legyen szíves.
-Intézkedem.


************************


A hallban már ott volt a násznép, mikor a nyomozó belépett. 7 ember volt jelen. A vőlegény apját megismerte.3 nő és 4 férfi, az egyik nem a násznép közé tartozott, hanem az inas volt.
-Nos mint már értesültek róla én fogok az áldozat ügyében eljárni hivatalos úton. Hollósi nyomozó a nevem, és itt ebben a helyiségben fogom önöket kihallgatni egyesével. Először az arával kezdeném, legyenek szívesek kint várakozni, és kérem, ne akadékoskodjanak.
A teremből mindenki kifáradt csak a kedves ara maradt. Eléggé rossz állapotban ült a székén, meg tudom érteni, hiszen a gyámját vesztette el, és el kellett halasztania az esküvőjét, bár lehet, hogy ez az összetört külső egy gyilkost takart. Hollósi nyomozó végig nézett a nőn, nem tűnt , olyan embernek, aki képes kizsigerelni egy embert.
-Ha az értesülésem jó, akkor az ön becses neve Szabó Etel. Igaz?
-Igen ez a nevem. - mondta pityeregve a nő.
-A gyámja pedig Szabó István volt.
A kihallgatás órákig tarthatott, mert mire végzett már a nap is lement. Megtudta az áldozatról, hogy jó ember volt, továbbá nem voltak ellenségei, és alig várta, hogy gyámleányát férjhez adja. A nyomozó kizárta a vőlegényt és az arát. Továbbá a férj szüleit. Szóval maradt még az ara húga, Írisz és a vőlegény bátya, Benedek.


*************************


Vacsora után, újból csak a hallba ment, és ott találta Írisz kisasszonyt.
-Mondja nyomozó úr, mért a bűntény helyszínén történt a kihallgatás? Mért nem a társalgóban?
-Kisasszony ne várja, hogy felfedjem a módszereimet!
A nő elmosolyodott. – Kérem, szólítson Írisznek.
-Rendben Írisz. Maradt még pár kérdésem megválaszolatlanul.
-Hát csak rajta!
A nő leült egy szófára. Írisznek vörös haja, és mélyen ülő barna szeme volt. A ruhája, pedig vörös volt, és egy arany nyaklánc lógott a nyakában. Gyönyörű nő volt.
-Nem éppen gyászolásra való ruha.
-Halljuk a kérdéseit!
-Bátorkodom megkérdezni a szülei halálának okát.
-Édesanyám a születésemkor halt meg, édesapám pedig végelgyengülésben közvetlenül anyám halála után.
-Részvétem. Miért itt tartották volna az esküvőt. Ha jól számolom, az áldozattal együtt 8-an vannak. Nem túl nagy kiadás egy kisebb csoporthoz?
-Éppen ellenkezőleg. A nővérem itt szerette volna tartani az esküvőjét, úgy ahogy a szüleink is tették.
-Miért nem gyászol? Nem tudja, hogy ettől a kihívó ruhától bűnösnek tűnhet?
-Gyászolok nyomozó. Csak nem éppen úgy, ahogy kellene és illene.
-Van ötlete, miért ölték meg a nagybátyját? Tudtommal jó ember volt.
-Táncoljunk nyomozó!
-Én itt a munkámat végzem kisasszony!
-Ha, táncol velem  válaszolok azokra a kérdésekre.
Hollósi nyomozó bele egyezett. A bakelit lejátszón egy lassú, lágy hegedűszó töltötte be a termet, és elkezdtek együtt ringatózni a dallamos zenére.
-Térjünk vissza a kérdésekre!
-Maga nem szokott pihenni?-nevetett fel Írisz, és a férfinak megtetszett a nő nevetése.
-Azt kérte táncoljunk, és táncolunk szóval…
-Rendben tegye fel a kérdéseket!
-Ön ölte meg Szabó urat?
-Nem.
-Van ötlete, hogy ki lehetett az?
-Nincs, és önnek van?
-Hogy megvalljam az őszintét nincs, mindenki azt állítja, hogy jó ember volt.
-Nem volt szent nyomozó úr. Mindenki annak hiszi, de én tudom miféle ember volt.
-Milyen ember volt Írisz?
-Velejéig romlott volt. Kiskorom óta bántalmazott.
-A nővére ezt nem említette.
-Etel ebből nem látott semmit. Őt elvitette egy neves iskolába tanulni. Ő a legjobb dolgokat élte meg, én meg a poklokat. A nagybátyám ivott és vert engem, amikor meg Etel hazajött leállt vele. Neki kellett volna finanszíroznia az esküvőt, de ő eljátszotta a pénzét kártyán. Az én félre tett pénzemből fizettük ki.
-Ön ölte meg?
-Gyűlöltem, de nem én voltam.
A beszélgetés elhalt, de legalább megértette Írisz vörös ruhájának a történetét. Az este hátra levő részében csak táncoltak, s mikor Írisz nyugovóra tért csókot nyomott a nyomozó arcára, majd elsétált. A nyomozó pedig visszasétált a hallba, és csak bámulta a vérvörös foltot a szőnyegen. Mit nem vett észre? Mi kerüli el a figyelmét? Egy idő után már zúgott a feje, úgy döntött ő is nyugovóra tér.


************************


Kora reggel távirat érkezett Hollósi nyomozó részére. A hullát vizsgálóorvostól jött. A levélben az állt, hogy az áldozat nyakán egy lánclenyomatot találtak. Ez nem lehet gondolta.
Vasárnap reggel mindenki a hallban gyűlt össze.
-Mindenki üljön le!- szólt a nyomozó.
-Miért rángatott ide minket kora reggel?-kérdezte a vőlegény
-Ez egy jó kérdés. Azért, hogy lezárjuk ezt az ügyet. Kérem Etel, ha szólíthatom így, álljon fel!
A nő felállt rémült arca még fehérebb lett.
-Most pedig a vőlegény, és a szülei is. Benedek kérem, maga se üljön ott.  Szóval ki akar egy ördögien jó sztorit hallani?
Az egész történet kislánykorukig nyúlik vissza. Pontosabban csak Írisz gyerekkoráig.
-Mégis miről beszél?- szólt közbe Etel.
-Arról az időszakról, amikor önt elküldték bentlakásos iskolába. Fogalma sincs min ment keresztül a húga akkortájt. A nagybátyja ütötte őt és folyton lerészegedett. Sajnálom Írisz, de este belopóztam a szobájába, és megnéztem a hátán lévő hegeket. Visszatérve a nagybácsira, elvesztette kártyán az esküvőre szánt pénzt, és Írisznek kellet kifizetnie. Szabó úr nem volt szent, de a húga sem az. Igaz Írisz? Maga volt.
-Nem
-Maga ölte meg!- fordult felé a nyomozó és mutató ujját rászegezte.
-Nem én voltam.
-Ön volt.
-És ezt honnan szűrte le? Miféle bizonyítéka van rá?
-Emlékszik a tegnap estére? Mikor megkérdeztem, hogy maga ölte-e meg, önnek kitágult a pupillája. Bármilyen ártatlannak tüntette fel magát megbukott.
-Nevetséges, és alaptalan vád. Nem én voltam. Ha én öltem volna meg , miért mondtam volna el a történetemet?
-Ez is egy módja a szemfényvesztésnek, elhitette, hogy ön is áldozat.
-A józanész nem hat önre!? Nem én voltam, és bizonyítéka sincs!-förmedt a nyomozóra Írisz.
-De van Írisz.
-A hegekre gondol?
-Nem, a nyakláncára.
-A nyakláncom?- nevetett fel a nő. –Magyarázza, el kérem!
-Reggel kaptam egy levelet, amiben leírták nekem, hogy nyaklánccal fojtották meg Szabó urat. Az ön nyakláncával, hogy pontosítsak.
-Ez abszurd!- kiálltott fel Írisz.
Ez volt Hollósi Álmos életében előszöri eset, hogy sajnált valakit, a szíve szakadt meg Íriszért.
-Sajnálom.
-Honnan veszi, hogy az én nyakláncommal ölték meg?
-Tegnap este bátorkodtam elvenni a nyakláncot, amikor a hálószobájában jártam. Elküldtem annak az orvosnak, aki az áldozatot vizsgálta.
-De hát akkor még nincs is eredmény!
-Addig is őrizetbe vesszük Szabó Írisz.
3 Őr lépett be a hallba és kivezették a hölgyet. A teremben néma csend telepedett, csak Etel sírását lehetett hallani. A nyomozó csöndben kilépett a hallból.


  *************************


Estére járt már. Mindenki elhagyta a Sári villát. Szegény Etel mindenkit elvesztett, pedig ez a 4 nap lehetett volna élete legszebb pillanatai. A kocsi már előállt. Kint zuhogott az eső. Hollósi nyomozó még utoljára belépett a hallba. Visszaemlékezett a múlt estére. Íriszt valószínűleg elítélik. Felvette a bőröndjeit, és megfordult, de akkor az inassal találta szembe magát, aki egy pisztolyt tartott a kezében, majd elsütötte azt. A nyomozó utolsó gondolata Írisz volt.